ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชุมชนเตาไห 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 5 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 455 ครั้ง

ชุมชนเตาไห 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ของดีชุมชน

ขันแดง

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ขันแดง

กลุ่มในชุมชน

กลุ่มสตรีแม่บ้าน,กลุ่มไส้เดือนดิน

การดำเนินการของชุมชนในปัจจุบัน

รวมกลุ่มประมาน 4-5 คนในการดำเนินกิจกรรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนเดือนดิน เพื่อใช้ทำปุ๋ยในการปลูกผักในชุมชนและอาจจะขยายไปสู่การขายในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

053-498621 ต่อ 204 งานพัฒนาชุมขน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 205 งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: