ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 5 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 807 ครั้ง

ชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ของดีชุมชน

วิถีเกษตรในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผักในครัวเรือน,สบู่,น้ำยาล้างจาน,หมวกผ้า,กล้วยฉาบ

กลุ่มในชุมชน

กลุ่มเกษตรอินทรีย์,กลุ่มทำอาหาร,สตรีแม่บ้าน

การดำเนินการของชุมชนในปัจจุบัน

ชุมชนแพะป่าห้าถือเป็นชุมชนต้นแบบที่ขับเคลื่อนงานในรูปแบบกลุ่มและการบริหารจัดการที่มีศักยภาพเนื่องจากมีผู้นำที่มีความคิดริเริ่มคนในชุมชนมีความร่วมไม้ร่วมมือกันสูงปัจจุบันคนในชุมชนรวมกลุ่มกันทำเกษตรในครัวเรือนและมีพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ในการดูงานของผู้ที่สนใจโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเปิดบ้านเป็นพื้นที่เรียนรู้และใช้วัตถุดิบในครัวเรียนมาใช้ทำอาหารและจำหน่ายให้กับผู้ที่มาดูงาน

ติดต่อสอบถาม
053-498621 ต่อ 204 งานพัฒนาชุมขน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 205 งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: