ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 5 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 698 ครั้ง

ชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ของดีชุมชน ถุงใส่ขัน,ปลอกหมอน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถุงใส่ขัน,ปลอกหมอน

กลุ่มในชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน,กลุ่มทำปอกหมอน,กลุ่มไส้เดือนดิน

การดำเนินการของชุมชนในปัจจุบัน ปัจจุบันชุมชนห้วยเกี๋ยงได้ดำเนินการรวมกลุ่ม 4-5 คนในการดำเนินการทดลองเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อทำปุ๋ยไส้เดือน มีการทำการเกษตรในครัวเรือนเพื่อใช้บริโภคในชีวิตประจำวัน

แต่เดิมมีการรวมกลุ่มกันจัดทำถุงใส่ขันและการทำปอกหมอนเพื่อจำหน่ายในชุมชนและชุมชนอื่นๆในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ต่อมากลุ่มมีการหยุดการดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการตลาดที่มารองรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนจึงทำให้กลุ่มไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ติดต่อสอบถาม

053-498621 ต่อ 204 งานพัฒนาชุมขน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 205 งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: