คณะผู้บริหาร

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
 
นายสว่าง กานิล
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
 
นายเอกชัย สายหยุด
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
 
นายศรัณญ์ ใจคำ
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
 
ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
นายประพันธ์ ภีระคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
นายอำนวย อิ่นแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 

Copyright © 2012-2018โดย เทศบาลเมืองแม่โจ้ - www.maejocity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร. 053-498621
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com