ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี2562

นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิด โครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

อ่าน 186 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ได้รับเกียรติบัตรการผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามวัย

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู แม่ไก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ได้รับเกียรติบัตรการผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการส่งเสริมสมรรถน...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

อ่าน 176 ครั้ง

กิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แก่ประชาชน

วันที่ 4 ก.ค. 2562 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แก่ประชาชน ณ ศูน...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

อ่าน 166 ครั้ง

ฉีดชะล้างผิวทางที่เปื้อนดินโคลนเนื่องจากเป็นช่วงก่อสร้าง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ออกบริการประชาชนโดยการฉีดชะล้างผิวทางที่เปื้อนดินโคลนเนื่องจากเป็นช่วงก่อสร้าง คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแม่โจ้ ไ...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

อ่าน 194 ครั้ง

ร่วมงานประเพณีเดิน-วิ่งการกุศลแม่โจ้-สันทราย ประจำปี 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมงานประเพณีเดิน-วิ่งการกุศลแม่โจ้-สันทราย ประจำปี 2562 มหาวิยาลัยแม่โจ้ โ...

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

อ่าน 208 ครั้ง

โครงการพัฒนาจิตอาสา เพื่อออกบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตวัด โรงเรียนต่างๆ กว่า 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก...

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

อ่าน 192 ครั้ง

ออกบริการนำเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ มาย่อยเศษกิ่งไม้ สถานที่พักทิ้งเศษกิ่งไม้ของ ชุมชนหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง

จากนโยบายผู้บริหาร เทศบาลเมืองแม่โจ้ออกบริการประชาชนในพื้นที่ นำเจ้าหน้าที่ กองสาธาณสุข เทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน6นาย ออกบริการนำเคร...

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

อ่าน 192 ครั้ง

ลงพื้นที่แก้ปัญหาสิ่งปฏิกูลตกค้างภายในรางระบายน้ำ

นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรี ทีมสมาชิกสภาเทศบา...

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

อ่าน 167 ครั้ง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้และ นายอ...

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

อ่าน 153 ครั้ง

โครงการสร้างความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ(พื้นที่สีเขียน)

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มองค์กรท้...

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

อ่าน 154 ครั้ง

การจัดจำหน่ายหน่อกล้วยน้ำหว้าพันธ์ุ ปากช่อง50 ของชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันนี้ชุมชนแม่โจ้นำส่งหน่อกล้วยน้ำหว้าพันธุ์ปากช่อง50 ให้กับคุณลูกค้า เพื่อนำไปขยายผลต่อไป ขอบพระคุณนโยบาย..จากนายกปิยะศักดิ์ ยโสธ...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

อ่าน 170 ครั้ง

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 พฤษภาคม 62 นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

อ่าน 142 ครั้ง

โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจร)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจร) โดยไ...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

อ่าน 169 ครั้ง

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพนที่มาซื้อหน่อกล้วยน้ำหว้าปากช่อง50 จากชุมชนป่าบงจำนวน150หน่อ

ขอบพระคุณท่านรองตู่รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพนที่มาซื้อหน่อกล้วยน้ำหว้าปากช่อง50 จากชุมชนป่าบงจำนวน150หน่อเพื่อนำไปขยายพันธ์ุต่อไป...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

อ่าน 267 ครั้ง