ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแผนการซ้อมเหตุอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแผนการซ้อมเหตุอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด...

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

อ่าน 147 ครั้ง

โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจร) ชุมชนแพะป่าห้า 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบ...

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

อ่าน 161 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 เวลา 08.15 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 เวลา 08.15 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรงานกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านแพะป่าห้าหลังจา...

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

อ่าน 157 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่บนถนนสายเก่าบางเขน-หลิ่งมื่น-พัฒนาทรายแก้ว-แม่แ...

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

อ่าน 163 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้น

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่บนถนนสายเชียงใหม่-พร้าว-ในซ.ชุมชนบ้านแม่เตาไห 1.2 -ในซ.บ้า...

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

อ่าน 136 ครั้ง

จัดส่งหน่อกล้วย ของพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ส่งถึงมือลูกค้าที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 หน่อ

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 จัดส่งหน่อกล้วย ของพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ส่งถึงมือลูกค้าที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 หน่...

วันที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่าน 137 ครั้ง

ชุมชนป่าบงและชุมชนเตาไห2รวมกัน ขายต้นกล้วยให้กับ ลูกค้าจำนวน 100 หน่อ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ชุมชนป่าบงและชุมชนเตาไห2รวมกัน ขายต้นกล้วยให้กับ ลูกค้าจำนวน 100 หน่อครับ (ลูกค้าเดินทางมารับเองที่ชุมชนเตา...

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่าน 147 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.62 เวลา 0845 น.เทศกิจ ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.62 เวลา 0845 น.เทศกิจได้อำนวยความสะดวกงานจราจรปากทางเข้าสุสานบ้านแม่เตาไห 1 สำหรับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สุสา...

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่าน 164 ครั้ง

การลงพื้นที่พัฒนาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะของชุมชนเตาไห

การลงพื้นที่พัฒนาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะของชุมชนเตาไห วันที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยทีมสมาชิกสภาเ...

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่าน 161 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 เวลา 0845 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้น

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 เวลา 0845 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่บนถนนสายหลักเชียงใหม่-พร้าว ในซ.ชุมชนป่าขาม-ในซ.ชุมชนบ้านป...

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่าน 163 ครั้ง

ลงพื้นที่ช่วยเหลือนายสุทัศน์ จันทร์ตาธรรม ผู้ประเพลิงไหม้บ้าน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยทีมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ช่วยเหลือนายสุทัศน์ จันทร์ตาธ...

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่าน 140 ครั้ง

มอบสเปรย์ฉีด กำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมโดยนายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ลงพื้...

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่าน 156 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้น ตรวจสอบร้านค้าริมทาง ที่ได้นำยางล้อรถเก่ามาใช้ภายในร้าน ซึ่ง...

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่าน 168 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.62 เวลา 09.00 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.62 เวลา 09.00 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่บนถนนสายเชียงใหม่/พร้าว-ในซ.ชุมชนแม่เตาไห1/2-ในซ.ชุมชนไร่...

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

อ่าน 281 ครั้ง