ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเผยแพร่แผ่นผับประชาสัมพันธ์หนังสือ และบทความวิชาการ

สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th 

วันที่ 12 กันยายน 2566

อ่าน 54 ครั้ง

ผลการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศแล้ว!!! รางวัลยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ขอมอบรางวัลนี้..สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่าน ****...

วันที่ 1 กันยายน 2566

อ่าน 215 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูดสุด ประจำปี 2565

     ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้จัดทำหนังสือ แนวทางการปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูดสุด ประจำป...

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

อ่าน 84 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum)

ในการนี้ เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเข้าเรียนรู้เยี่ยมชม และใช้งานพ...

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

อ่าน 85 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมมีวัตถุประสงค์ 1) (2) เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการสามารถพึ่ง...

วันที่ 26 สิงหาคม 2566

อ่าน 46 ครั้ง

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น.

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศ...

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

อ่าน 172 ครั้ง