ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...

วันที่ 13 มีนาคม 2563

อ่าน 110 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้ประชาชนได้รับทราบ จ...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 271 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 303 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องรับโอนข้าราชารหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องรับโอนข้าราชารหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งสายงานผู้บริ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 183 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563 งดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 192 ครั้ง

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ร่วมด้วยช่วยกัน แจ้งเหตุเพื่อจัดการ/ป้องกัน ปัญหา ไฟป่า - ฝุ่นควัน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้...

วันที่ 31 มกราคม 2563

อ่าน 159 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์แม่เตาไห) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563

ประจำปีการศึกษา พ.ศ.25 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็...

วันที่ 30 มกราคม 2563

อ่าน 174 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563

(ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด) ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็...

วันที่ 30 มกราคม 2563

อ่าน 184 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 3 คน โดยกำหนดการรับสมัคร ระห...

วันที่ 29 มกราคม 2563

อ่าน 189 ครั้ง

งดการเผา ในที่โล่งทุกชนิด ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวเมืองแม่โจ้ งดการเผา ในที่โล่งทุกชนิด ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 - วันที่ 30 ...

วันที่ 17 มกราคม 2563

อ่าน 214 ครั้ง