ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับมอบหมายทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
  • อ่าน 73 ครั้ง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับมอบหมายทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการอบรม
ต่อมานายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ มาให้ความรู้เรื่องการมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โดยภายในโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายมงคร สิทธิรักษ์ สัตวแพทย์อาวุโส ปสุสัตว์ อำเภอสันทราย มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้านและการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: