ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ชุมชนแม่โจ้

  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
  • อ่าน 188 ครั้ง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาทันตกรรมชุมชน ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่โจ้(เทศบาลเมืองแม่โจ้) บ้านพ่อสิงห์คำ เคหัง และ ชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแพะป่าห้า(เทศบาลเมืองแม่โจ้) เพื่อศึกษาเรื่องเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการขยะ โดยมีพี่น้องจากทั้งสองชุมชนให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มาศึกษาดูงาน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: