ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

????????เงินโครงการเด็กแรกเกิด

  • วันที่ 12 ตุลาคม 2562
  • อ่าน 26 ครั้ง

????????เงินโครงการเด็กแรกเกิด

????หากท่านใดมีปัญหาเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ยังไม่เข้าโทรศัพท์ สอบถามที่พัฒนาสังคมจังหวัด (พมจ.)เชียงใหม่หรือตามหมายเลขของจังหวัดของท่าน????????ในส่วนหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้คือการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารรวบรวมข้อมูลส่งต่อ????????หากทำการตรวจเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง จัดส่งเอกสารต่อให้กับพมจ.เชียงใหม่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน(ท่านที่มีสิทธิ์ยังสามารถส่งเอกสารได้ในวันและเวลาราชการที่งานพัฒนาชุมชนชั้น1)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: