ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินโครงการเด็กแรกเกิด

  • วันที่ 12 ตุลาคม 2562
  • อ่าน 213 ครั้ง

????????เงินโครงการเด็กแรกเกิด

????หากท่านใดมีปัญหาเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ยังไม่เข้าโทรศัพท์ สอบถามที่พัฒนาสังคมจังหวัด (พมจ.)เชียงใหม่หรือตามหมายเลขของจังหวัดของท่าน????????ในส่วนหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้คือการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารรวบรวมข้อมูลส่งต่อ????????หากทำการตรวจเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง จัดส่งเอกสารต่อให้กับพมจ.เชียงใหม่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน(ท่านที่มีสิทธิ์ยังสามารถส่งเอกสารได้ในวันและเวลาราชการที่งานพัฒนาชุมชนชั้น1)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: