ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

  • วันที่ 24 ตุลาคม 2562
  • อ่าน 254 ครั้ง

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลเมอง่โจ้ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562เรื่องการรับสมัครนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศราชชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานออกสำรวจข้อมูลภาคสนามดังต่อไปนี้ 

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: