ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

รับการตรวจประเมินการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกอง "กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม" เทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 17 ธันวาคม 2562
  • อ่าน 229 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายคมคาย ไคร้โท้ง ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้ารับการตรวจประเมินการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกอง "กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม" โดยมีนายจำเริญ เร่งถนอมทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เชียงใหม่ เป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจ นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล นายประมวล นาตัน ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา และ นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะอนุกรรมการ เข้าทำการตรวจประเมินการจัดตั้งกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: