ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

  • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 259 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

2. สถาปนิก ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
โดยผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งประสงค์จะโอน (ย้าย)มาตำแหน่งดังกล่าว
ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย
1.หนังสือและคำร้องขอโอน 2.สำเนาทะเบียนประวัติ 3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.หนังสือรับรองความประพฤติ 5.หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บังคับบัญชา
6.เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ขอโอนเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
สามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-498-621 ต่อ 201
ในวันและเวลาราชการ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: