ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 166 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้ประชาชนได้รับทราบ จำนวน 3 รูปแบบ หากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใด มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือ ส่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: