ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 154 ครั้ง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเช้า เทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการขยะภายในชุมชน โดยมีนายอำนวย อิ่นแก้ว ประธานชุมชนแพะป่าห้า เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และนายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้
และช่วงบ่าย คณะศึกษาดูงานได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนแพะป่าห้า เพื่อศึกษาเรื่องการจัดการขยะภายในชุมชนต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: