ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2563

  • วันที่ 12 มีนาคม 2563
  • อ่าน 126 ครั้ง

วันนี้ 12 มีนาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ดำเนินการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเมืองแม่โจ้ ในการขอ มติพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ประกาศใช้แผนฯ ได้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: