ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

  • วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 136 ครั้ง

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่จะมีภาพรวมที่ดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อต่ำ แต่ก็ยังไม่ควรประมาท และยังคงต้องเฝ้าระวังตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือให้สถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ดำเนินการดังนี้
1) สถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
2) ขอความร่วมมือผู้ที่เข้าใช้บริการสถานประกอบการสถานที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: