ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 51 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้, ดร.อุไรวรรณ แมะบ้าน รองปลัดเทศบาล นางสาวจิราภรณ์ สิทธิกรสกุล รองปลัดเทศบาล , คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้, คณะกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้, คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, คณะกรรมการประปาชุมชน, คณะกรรมการกลุ่มสตรี, ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ และคณะกรรมการศูนย์คนพิการ กว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้เข้าร่วมพร้อมทั้งมอบใบประกาศให้กับหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้
ในเวลาต่อมา นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้สรุปผลของโครงการพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ อาทิเช่น แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมและการประกวดในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ 2566 ,ชี้แจงเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอย และยังมีการขับเคลื่อนนโยบาย แม่โจ้เมืองสีเขียว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ หันมาจัดการกับขยะตั้งแต่ครัวเรือนของตนเอง ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมถึงการส่งเสริมการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ซึ่งในช่วยท้าย ได้มีการแห่ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ จากการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกด้วย
*********************************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: