ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ วัดป่าบง

  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 61 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ วัดป่าบง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พระครูสังฆรักษ์รุ่งโรจน์ ชินวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบง ได้ให้ความเมตตาให้พร เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนดำเนินโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมี นายสุริยะ จันทร์ขาว รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ภายหลังพิธีเปิด คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ บุคลากรจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ และ ประชาชนจิตอาสา พร้อมใจกันทำความสะอาดโดยได้แบ่งกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีต่อผู้ปฏิบัติงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธ ตลอดจนยังเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
****************************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: