ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคนพิการเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
  • อ่าน 16 ครั้ง

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคนพิการเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภากาแฟชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมจัดการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคนพิการเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คนพิการทั่วไป เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยได้มีการรายงานผลแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตพื้นที่ฯ การแจ้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
*****************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: