ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2567

  • วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
  • อ่าน 12 ครั้ง

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2567
วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล คณะกรรมการกองทุนฯและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ดำเนินการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2567
โดยมีการรับรองรางงานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 พร้อมทั้งแจ้งการคืนข้อมูลกองทุนฯ การรางงานสถานะการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 และการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
**********************************************
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: