ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงป...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

อ่าน 54 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการ "จิตอาสาทำความสะอาดคูคลอง" บริเวณหลังหมู่บ้านกรีนวิวโฮม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการ จิตอาสาทำความสะอาดคูคลอง บริเวณหลังหมู่บ้านกรีนวิวโฮม พร้อมกับจัดพิธีถวายสั...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

อ่าน 164 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ แจกถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือ...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

อ่าน 73 ครั้ง

จิตอาสาเทศบาลเมืองแม่โจ้ทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ป้องกันโควิด-19

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ นำโดย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ ร่วมก...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

อ่าน 95 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ พนัก...

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

อ่าน 140 ครั้ง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายสุรัตน์ พิลัย ราษฎรชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4

เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายสุรัตน์ พิลัย ราษ...

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

อ่าน 60 ครั้ง

ดำเนินการตามนโยบาย ข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดระเบียบสังคม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัน...

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

อ่าน 58 ครั้ง

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 โดย กองสาธารณสุขแ...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

อ่าน 107 ครั้ง

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าทำการตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯของเทศบาลเมืองแม่โจ้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าทำการตรวจเยี่ย...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

อ่าน 115 ครั้ง

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 44 คน ได้รับโลหิต จำนวน 39 คน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่ ...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

อ่าน 97 ครั้ง

โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

อ่าน 87 ครั้ง

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบการร้านค้า ตามมาตรการผ่อนปรน โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหมูกระทะ และให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ กลุ่มงานปกครองอำเภอสันทราย และ สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเยี่ย...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่าน 79 ครั้ง

ออกตรวจสอบความเสียหายเหตุลมพายุกรรโชกเเรงพัดต้นไม้ขนาดใหญ่ หักโค่นทับหลังคาบ้านเรือนราษฎร ร้านค้า เสียหา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธา...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่าน 86 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทำการมอบถุงยังชีพให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทำการมอบถุงยังชีพให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่าน 117 ครั้ง