ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566...

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

อ่าน 24 ครั้ง

เข้าตรวจเยี่ยมการรื้อถอนตึกอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้พร้อมคณะผู้บริหารและผู้รับจ้างได้เข้าตรวจเยี่ยมการรื้อถอนตึกอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ซ...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566

อ่าน 18 ครั้ง

โครงการอบรมเรื่องอาหารปลอดภัย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเทศบาลเมืองแม่โจ้ รุ่นที่ 3

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง อาหารปลอดภัย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566

อ่าน 17 ครั้ง

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ พึ่งบุญ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อม...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

อ่าน 14 ครั้ง

โครงการพัฒนาจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

อ่าน 30 ครั้ง

นายกเมืองแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมแสดงคว...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

อ่าน 33 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 13

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

อ่าน 21 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ประเมินผล โครงการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชนแม่ดู่ และคณะกรรมการชุมชนห...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

อ่าน 21 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นางพรรณนิภา สายหยุด รองนายกเทศ...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

อ่าน 14 ครั้ง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ รุ่นที่ 2

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อม นางพรรณนิภา สายหยุด รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ รองปลัดเทศบา...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

อ่าน 20 ครั้ง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ รุ่นที่ 1

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศบาลเมืองแม่โจ้ นำน้องๆ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าทัศน...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

อ่าน 22 ครั้ง

โครงการอบรมเรื่องอาหารปลอดภัย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเทศบาลเมืองแม่โจ้ รุ่นที่ 2

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง อาหารปลอดภัย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

อ่าน 16 ครั้ง

การประชุมงบประมาณเงินอุดหนุนวัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล จัดการประชุมงบประมาณเงินอุดหนุนวัดใ...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

อ่าน 26 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับ ร.ต.วิโรจน์ โชติธนาภิ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

อ่าน 20 ครั้ง