ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 12

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

อ่าน 40 ครั้ง

โครงการแม่โจ้เมืองสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ว่าฯเปิดโครงการแม่โจ้เมืองสีเขียว ประจำปีงบประมาณของ ทม.แม่โจ้ ประสบปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย ?ขยะจะไม่แขยง ถ้าเราร่วมแรงคัดแยกขย...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

อ่าน 64 ครั้ง

โครงการอบรมเรื่องอาหารปลอดภัย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเทศบาลเมืองแม่โจ้ รุ่นที่ 1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง อาหารปลอดภัย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

อ่าน 25 ครั้ง

ตรวจสอบและติดตามงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ หลังใหม่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ลงพื้น...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

อ่าน 13 ครั้ง

การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนในตำแหน่งต่างๆ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ดร.อุไรวรรณ แมะบ้าน ร...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

อ่าน 12 ครั้ง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการออกกำลังกาย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกกำลังกายและส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้า...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

อ่าน 13 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวห...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

อ่าน 24 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 11

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

อ่าน 20 ครั้ง

สัปดาห์รณรงค์กำจัดขยะอันตราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566 เป็นสัปดาห์รณรงค์กำจัดขยะอันตราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยท่านนายกประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรี เมืองแม...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

อ่าน 53 ครั้ง

โครงการแม่โจ้เมืองสีเขียว เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานและเ...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

อ่าน 14 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2566

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2566...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

อ่าน 14 ครั้ง

ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพสมอง ดนตรีและเพลง EF (Executive Functions)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นางพรรณิพา สายหยุด รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมโคร...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

อ่าน 30 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมที่สูงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 10

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่ส...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

อ่าน 27 ครั้ง

วิสาหกิจชุมชนฯ เมืองแม่โจ้ ร่วมขายสินค้า ลานนาเอ็กโป 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นำทีมร่วมประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรเทศ...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

อ่าน 42 ครั้ง