ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ร่วมพิธี ตักบาตรพระ 1,250 รูป อำเภอสันทรายปีที่ 6 ร่วมกองทุนช่วยเหลือ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศม...

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

อ่าน 38 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้น

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่บนถนนสายเชียงใหม่-พร้าว-ในซ.บ้านป่าบง-ในซ.บ้านป่าขาม-ในซ.ช...

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

อ่าน 41 ครั้ง

ร่วมเปิดงาน "ฮอมแฮง ฮอมใจ๋ ฮอมกำลัง ฮ่วมสร้าง บ้านเกิดเมืองนอน"

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมเปิดงาน "ฮ...

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

อ่าน 45 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 เวลา 08.45 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้น

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 เวลา 08.45 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่บนถนนสายหลักเชียงใหม่-พร้าว-ในซ.ชุมชนแม่เตาไห1...

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

อ่าน 57 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรถเก็บขยะได้ให้การสนับสนุนการเก็บกิ่งไม้ให้กับไฟฟ้าอำเภอสันทราย

เมื่อเวลา 13.00 น คณะผู้บริหารได้สั่งการให้พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรถเก็บขยะได้ให้การสนับสนุน...

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

อ่าน 41 ครั้ง

รับมอบป้ายต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้?

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศ...

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

อ่าน 39 ครั้ง

นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแผนการซ้อมเหตุอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแผนการซ้อมเหตุอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด...

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

อ่าน 45 ครั้ง

โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจร) ชุมชนแพะป่าห้า 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบ...

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

อ่าน 47 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 เวลา 08.15 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 เวลา 08.15 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรงานกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านแพะป่าห้าหลังจา...

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

อ่าน 48 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่บนถนนสายเก่าบางเขน-หลิ่งมื่น-พัฒนาทรายแก้ว-แม่แ...

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

อ่าน 48 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้น

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่บนถนนสายเชียงใหม่-พร้าว-ในซ.ชุมชนบ้านแม่เตาไห 1.2 -ในซ.บ้า...

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

อ่าน 32 ครั้ง

จัดส่งหน่อกล้วย ของพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ส่งถึงมือลูกค้าที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 หน่อ

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 จัดส่งหน่อกล้วย ของพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ส่งถึงมือลูกค้าที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 หน่...

วันที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่าน 40 ครั้ง

ชุมชนป่าบงและชุมชนเตาไห2รวมกัน ขายต้นกล้วยให้กับ ลูกค้าจำนวน 100 หน่อ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ชุมชนป่าบงและชุมชนเตาไห2รวมกัน ขายต้นกล้วยให้กับ ลูกค้าจำนวน 100 หน่อครับ (ลูกค้าเดินทางมารับเองที่ชุมชนเตา...

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่าน 40 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.62 เวลา 0845 น.เทศกิจ ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.62 เวลา 0845 น.เทศกิจได้อำนวยความสะดวกงานจราจรปากทางเข้าสุสานบ้านแม่เตาไห 1 สำหรับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สุสา...

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่าน 42 ครั้ง