ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ออกบริการนำเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ มาย่อยเศษกิ่งไม้ สถานที่พักทิ้งเศษกิ่งไม้ของ ชุมชนหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง

จากนโยบายผู้บริหาร เทศบาลเมืองแม่โจ้ออกบริการประชาชนในพื้นที่ นำเจ้าหน้าที่ กองสาธาณสุข เทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน6นาย ออกบริการนำเคร...

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

อ่าน 71 ครั้ง

ลงพื้นที่แก้ปัญหาสิ่งปฏิกูลตกค้างภายในรางระบายน้ำ

นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรี ทีมสมาชิกสภาเทศบา...

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

อ่าน 66 ครั้ง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้และ นายอ...

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

อ่าน 57 ครั้ง

โครงการสร้างความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ(พื้นที่สีเขียน)

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มองค์กรท้...

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

อ่าน 59 ครั้ง

การจัดจำหน่ายหน่อกล้วยน้ำหว้าพันธ์ุ ปากช่อง50 ของชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันนี้ชุมชนแม่โจ้นำส่งหน่อกล้วยน้ำหว้าพันธุ์ปากช่อง50 ให้กับคุณลูกค้า เพื่อนำไปขยายผลต่อไป ขอบพระคุณนโยบาย..จากนายกปิยะศักดิ์ ยโสธ...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

อ่าน 68 ครั้ง

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 พฤษภาคม 62 นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

อ่าน 57 ครั้ง

โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจร)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจร) โดยไ...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

อ่าน 61 ครั้ง

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพนที่มาซื้อหน่อกล้วยน้ำหว้าปากช่อง50 จากชุมชนป่าบงจำนวน150หน่อ

ขอบพระคุณท่านรองตู่รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพนที่มาซื้อหน่อกล้วยน้ำหว้าปากช่อง50 จากชุมชนป่าบงจำนวน150หน่อเพื่อนำไปขยายพันธ์ุต่อไป...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

อ่าน 144 ครั้ง

เกษตรกรชาวสวนจากสันกำแพงมารับซื้อหน่อกล้วยพันธ์ปากช่อง50 จากชุมชนเตาไห1และเตาไห2

วันนี้มีเกษตรกรชาวสวนจากสันกำแพงมารับซื้อหน่อกล้วยพันธ์ปากช่อง50 จากชุมชนเตาไห1และเตาไห2 สานต่อจากนโยบายผู้บริหารในวันนั้น สู่ผลผล...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

อ่าน 135 ครั้ง

ผลผลิตในวันนี้จำหน่ายหน่อกล้วยน้ำหว้าพันธุปากช่อง50 หน่อละ20บาท ของชุมชนหนองทราย

สานต่อจากนโยบายผู้บริหารในวันนั้น สู่ผลผลิตในวันนี้จำหน่ายหน่อกล้วยน้ำหว้าพันธุปากช่อง50 หน่อละ20บาท สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถาม...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

อ่าน 790 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พาคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พาคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

อ่าน 102 ครั้ง

สงกรานต์นี้ที่...แม่โจ้ ครั้งที่5

บรรยากาศโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562(สงกรานต์นี้ที่...แม่โจ้ ครั้งที่5) ในช่วงบ่าย วันที่13 เมษายน 2562 ใ...

วันที่ 13 เมษายน 2562

อ่าน 119 ครั้ง

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562(สงกรานต์นี้ที่...แม่โจ้ ครั้งที่5)

บรรยากาศโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562(สงกรานต์นี้ที่...แม่โจ้ ครั้งที่5) เมื่อวันที่13 เมษายน 2562 ในช่วงเ...

วันที่ 13 เมษายน 2562

อ่าน 117 ครั้ง