ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและน้ำดื่ม ณ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (วัดแม่แก้ดน้อย) ในโครงการปฏิบัติธรรมรุกขมูลเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรม?

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านรองปลัดเทศบาล...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 170 ครั้ง

คณะจากองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมและพูดคุยแนวการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ส.อ.วิมล รู้ทำนอง หัวหน...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 133 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 4 กุมภาพั...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 127 ครั้ง

แสดงความยินดีกับ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ เข้ารับตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ครับ?

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านรองปลัด และท่านหัวหน...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 237 ครั้ง

เหตุเพลิงไหม้ บ้านเรือนภายในชุมชนสหกรณ์นิคม 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมกับ งานป้องกันและบรรเทา สาธา...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 120 ครั้ง

ตรวจสอบการกักตุนผ้าปิดจมูกตามร้านขายยา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ สสอ. อำเภอสัทราย และ สถานีตํารวจแม่โจ้ ลงพื้นที่ตรวจสอบการกักตุนผ้าปิดจมูกตามร...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 117 ครั้ง

พ.ต.อ วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ รอง ผบก. ภ.จ.ว เชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมราชการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ รอง ผบก. ภ.จ.ว เชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมราช...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 178 ครั้ง

โครงการจิตอาสาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2563 โดยฟื้นฟู พัฒนาลำน้ำแม่คาว ภายในพื้นที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการจิตอาสาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2563 โดยฟื้นฟู พัฒนาลำน้ำแม่คาว ภายในพื้...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 2,367 ครั้ง

ทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (เขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 127 ครั้ง

ทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (เขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 123 ครั้ง

จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (เขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต1)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 115 ครั้ง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือนายปั๋น จันทร์แสง และครอบครัว ราษฎรชุมชนป่าขาม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 121 ครั้ง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU:MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) โครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU:MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ตามโครงการจิตอาสาพลัง...

วันที่ 30 มกราคม 2563

อ่าน 186 ครั้ง

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯของเทศบาลเมืองแม่โจ้

29 มกราคม 2563 คณะอัยการจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย...

วันที่ 29 มกราคม 2563

อ่าน 173 ครั้ง