ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ ?ถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ร้อยดวงใจเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

อ่าน 44 ครั้ง

นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่เด็กนักเรียน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่เด็กนัก...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

อ่าน 43 ครั้ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเฉ...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

อ่าน 41 ครั้ง

เปิดถนนทางในเขตตำบลหนองหาร เชื่อต่อทางเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นาย เอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนาย...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

อ่าน 47 ครั้ง

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนป่าประชารัฐ"

เช้าวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการเภอสันทราย นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเม...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

อ่าน 50 ครั้ง

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

อ่าน 60 ครั้ง

โครงการทัศนศึกษานำนักเรียนเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

อ่าน 66 ครั้ง

โครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี2562

นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิด โครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

อ่าน 73 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ได้รับเกียรติบัตรการผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามวัย

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู แม่ไก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ได้รับเกียรติบัตรการผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการส่งเสริมสมรรถน...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

อ่าน 70 ครั้ง

กิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แก่ประชาชน

วันที่ 4 ก.ค. 2562 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แก่ประชาชน ณ ศูน...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

อ่าน 55 ครั้ง

ฉีดชะล้างผิวทางที่เปื้อนดินโคลนเนื่องจากเป็นช่วงก่อสร้าง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ออกบริการประชาชนโดยการฉีดชะล้างผิวทางที่เปื้อนดินโคลนเนื่องจากเป็นช่วงก่อสร้าง คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแม่โจ้ ไ...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

อ่าน 80 ครั้ง

ร่วมงานประเพณีเดิน-วิ่งการกุศลแม่โจ้-สันทราย ประจำปี 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมงานประเพณีเดิน-วิ่งการกุศลแม่โจ้-สันทราย ประจำปี 2562 มหาวิยาลัยแม่โจ้ โ...

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

อ่าน 83 ครั้ง

โครงการพัฒนาจิตอาสา เพื่อออกบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตวัด โรงเรียนต่างๆ กว่า 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก...

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

อ่าน 79 ครั้ง

ออกบริการนำเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ มาย่อยเศษกิ่งไม้ สถานที่พักทิ้งเศษกิ่งไม้ของ ชุมชนหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง

จากนโยบายผู้บริหาร เทศบาลเมืองแม่โจ้ออกบริการประชาชนในพื้นที่ นำเจ้าหน้าที่ กองสาธาณสุข เทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน6นาย ออกบริการนำเคร...

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

อ่าน 71 ครั้ง