ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งประธานชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

ตามที่ประธานกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

อ่าน 790 ครั้ง

แนวทางการบริหารจัดการ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส

แนวทางการบริหารจัดการ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4) มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนา...

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

อ่าน 93 ครั้ง

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายฯ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ด้วยในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบ...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

อ่าน 56 ครั้ง

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต(ฉบับการ์ตูน)

หนังสือชุดความรู้ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต(ฉบับการ์ตูน) - รู้ก่อนเกิดเหตุ ยับยั้งก่อนเสียหาย - ลดอุปสรรค เพิ่...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

อ่าน 215 ครั้ง

คู่มือ ชีวิตวิถีใหม่

ตั้งแต่เชื้อโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย สังคมไทยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย เกิดการปรับตัวในการใช้ชีวิตปะจำวัน การปรับเป...

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

อ่าน 136 ครั้ง

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสันทรายการ ให้ความร่วมมือในการสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบและถือป...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

อ่าน 98 ครั้ง

เชิญชวน เข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลเมืองแม่โจ้)

ท่านสามารถเข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลเมืองแม่โจ้) ได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ...

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่าน 131 ครั้ง

แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

อ่าน 156 ครั้ง

แบบสำรวจความต้องการแหล่งน้ำขนาดเล็กของเกษตรกร

กระทรวงเกษตรได้ดำเนินการสำรวจความต้องการแหล่งน้ำขนาดเล็กของเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำระดับไร่นา เ...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

อ่าน 102 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันพรุ่งนี้ ระหว่างเวลา 09.00 ? 12.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จะม...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

อ่าน 98 ครั้ง

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่จะมีภาพรวมที่ดีขึ้น ยอดผ...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

อ่าน 136 ครั้ง