ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการเผา ในที่โล่งทุกชนิด ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวเมืองแม่โจ้ งดการเผา ในที่โล่งทุกชนิด ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 - วันที่ 30 ...

วันที่ 17 มกราคม 2563

อ่าน 156 ครั้ง

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูล ประจำปี2563 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ หากมีข้อสงสัยติดต่อ 053-498621ต่อ10

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูล ประจำปี2563 ใ...

วันที่ 16 มกราคม 2563

อ่าน 167 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 ตั้งแต่เวลา08.00 เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ พบกิจกรรมโซนเกมส...

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

อ่าน 174 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (ประชุมครั้งที่ 2)

ประกาศ ๆ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (ประช...

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

อ่าน 122 ครั้ง

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ เปิดในวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ประกาศ ๆ ประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ เปิดบริการงานทะเบียนราษฎร แจ้งการเกิด แจ้งการตาย ในวันหยุดช่วงเทศกาลป...

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

อ่าน 156 ครั้ง

อเชิญร่วมกิจกรรม โครงการวัด ประชารัฐฯ และโครงการอบรมชีวิตมีสุข ณ วัดห้วยเกี๋ยง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการวัด ประชารัฐฯ และโครงการอบรมชีวิตมีสุข            &...

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

อ่าน 128 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญผู้มีส่วนร่วมประชุมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่1พ.ศ.2562เพื่อให้การจัดทำแผนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯข้อ2...

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

อ่าน 117 ครั้ง

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูล ประจำปี2562 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูล ประจำปี256...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

อ่าน 116 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่องสมาร์โฟนกับเครื่องวัดฝุ่นของเทศบาลเมืองแม่โจ้

การใช้เครื่องสมาร์โฟนกับเครื่องวัดฝุ่นของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

อ่าน 95 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลเมอง่โจ้ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562เรื่องการรับสมัครนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2...

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

อ่าน 200 ครั้ง

????????เงินโครงการเด็กแรกเกิด

????????เงินโครงการเด็กแรกเกิด ????หากท่านใดมีปัญหาเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ยังไม่เข้าโทรศัพท์ สอบถามที่พัฒนาสังคมจังหวัด (...

วันที่ 12 ตุลาคม 2562

อ่าน 196 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องรับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครจ้างงานนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนว...

วันที่ 30 กันยายน 2562

อ่าน 294 ครั้ง