ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศของนายกรัฐมนตรี ตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 2. ประกาศ เรื่...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

อ่าน 102 ครั้ง

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชั่วคราว จนกว่าจะได้ประเมินสถานก...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

อ่าน 152 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วิธีการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 ...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

อ่าน 169 ครั้ง

หน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้า ตามชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองแม่โจ้จะทำการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้า ตามชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 13 - 25...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

อ่าน 119 ครั้ง

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 16/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่พื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

จากเดิมกำหนดวันที่ 10 - 20 เมษายน 2563 ทางจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า ปัจจุบันมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ และยัง...

วันที่ 22 เมษายน 2563

อ่าน 137 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563?

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

วันที่ 13 เมษายน 2563

อ่าน 296 ครั้ง

ประกาศขยายระยะเวลาปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งแต่13 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563?

ประกาศขยายระยะเวลาปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งแต่13 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563...

วันที่ 10 เมษายน 2563

อ่าน 106 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งปลีกและส่ง งดจำหน่ายทุกประเภท ระหว่างวันที่ 10 - 20 เมษายน 2563

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งปลีกและส่ง งดจำหน่ายทุกประเภท ระหว่างวันที่ 10 - 20 เมษายน...

วันที่ 10 เมษายน 2563

อ่าน 104 ครั้ง

ประกาศเรื่องการเข้ารับบริการของประชาชน ต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 แล้วนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขสถา...

วันที่ 30 มีนาคม 2563

อ่าน 111 ครั้ง

เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา ...

วันที่ 25 มีนาคม 2563

อ่าน 94 ครั้ง

ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมใจทำหน้ากากอนามัย

ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมใจทำหน้ากากอนามัย ในวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เว...

วันที่ 20 มีนาคม 2563

อ่าน 120 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ที่ยังคงมีการระบาดเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและล...

วันที่ 19 มีนาคม 2563

อ่าน 107 ครั้ง

กำหนดการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเ...

วันที่ 13 มีนาคม 2563

อ่าน 117 ครั้ง