ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต(ฉบับการ์ตูน)

หนังสือชุดความรู้ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต(ฉบับการ์ตูน) - รู้ก่อนเกิดเหตุ ยับยั้งก่อนเสียหาย - ลดอุปสรรค เพิ่...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

อ่าน 15 ครั้ง

คู่มือ ชีวิตวิถีใหม่

ตั้งแต่เชื้อโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย สังคมไทยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย เกิดการปรับตัวในการใช้ชีวิตปะจำวัน การปรับเป...

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

อ่าน 25 ครั้ง

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสันทรายการ ให้ความร่วมมือในการสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบและถือป...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

อ่าน 23 ครั้ง

เชิญชวน เข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลเมืองแม่โจ้)

ท่านสามารถเข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลเมืองแม่โจ้) ได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ...

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่าน 69 ครั้ง

แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

อ่าน 40 ครั้ง

แบบสำรวจความต้องการแหล่งน้ำขนาดเล็กของเกษตรกร

กระทรวงเกษตรได้ดำเนินการสำรวจความต้องการแหล่งน้ำขนาดเล็กของเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำระดับไร่นา เ...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

อ่าน 57 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันพรุ่งนี้ ระหว่างเวลา 09.00 ? 12.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จะม...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

อ่าน 42 ครั้ง

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่จะมีภาพรวมที่ดีขึ้น ยอดผ...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

อ่าน 58 ครั้ง

ประกาศของนายกรัฐมนตรี ตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 2. ประกาศ เรื่...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

อ่าน 43 ครั้ง

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชั่วคราว จนกว่าจะได้ประเมินสถานก...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

อ่าน 63 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วิธีการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 ...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

อ่าน 107 ครั้ง